March 22, 2018

לדירת המעבר שלנו הגענו עם פריחת השקדיה. גילינו שיש בחצר גם עץ רימון, פומלה, תפוז ותאנה. עכשיו השקיעות של עונת המעבר מקשטות לנו את הנוף ואנו מעבירים את הזמן עד המעבר הבא שיתקיים אחרי החגים כנראה. אני כל פעם נזכרת בשיר ששרה מזי כהן, שדווקא מדבר על מעברים אחרים והוא בכל ז...