1/8

 בית בקיבוץ רבדים   אוריתא-אדריכלית ומעצבת פנים