1/3

 בית קיבוץ ברור חיל   ליאת בר כוכבא-מעצבת פנים