Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

עולם הילדים

איזו מתיקות ותמימות.

לפעמים אני מרגישה רחוקה אלפי קילומטרים מהילדות והתמימות הזאת אבל אז יש ימים שאני מרגישה ילדה קטנה

.ושכולם מסביבי התבגרו כבר מזמן ואני קצת נשארתי מאחור