Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

5 ימים בברצלונה

אחרי טיסת בוקר ושיטוטים קלים הגעתי למלון בשעת אחהצ מאוחרת, ירדתי לאכול פאייה טעימה וכוס יין, מזל שהמלון היה מאד קרוב, כי היין קצת הפיל אותי. עדיין לא שלפתי את המצלמה בכל מקרה אני אוהבת לספוג את האווירה, להסתכל על האנשים ולהבין קודם איפה אני. בועז שמח לראות אותי - זה כן מתועד..